کاربران محترم در صورت تمایل به لغو خرید ثبت شده خود و دریافت وجه توجه داشته باشند که تا قبل از ارسال سفارشات، این امکان وجود دارد. ولی پس از ارسال سفارشات، باید صبر کنید تا محصول به دستتان برسد و سپس در صورت لغو خرید، سفارش خود را بدون باز کردن درب بسته پستی عیناً به آدرس دفتر فروشگاه  پست پیشتاز نمایید. سپس با دفتر مرکزی هماهنگ کنید و منتظر بازگشت سفارشتان به دست ما باشید. به محض دریافت محصولات بازگشتی، هزینه پرداختی شما را بازگشت میدهیم. پس نگران نبوده و صبور باشید.