آرایش صورت

عدم موجودی
نمایش سریع

فوم دیترون (Ditron) مخصوص شستشوی پوست های چرب و آکنه ای حجم 150 میلی لیتر

0تومان

تنظيم كننده ترشح چربي در پوست ضد عفوني كننده و ضد ويروس ضد قارچ و ضد باكتري لايه بردار ملايم جلوگيري از بروز جوش هاي چركي و عفونت زا درمان عفونت هاي پوستي با خواص لايه برداري و بازسازي كننده بدون مواد صابوني..

عدم موجودی
نمایش سریع

کرم پودر سی استار (SeaStar)

0تومان

استفاده مداوم از کرم پودر سی استار موجب کاهش چروک و  از پیر شدن پوست جلوگیری می کند  کرم پودر سی استار دارای SPF8 بوده و پوست شما را در مقابل اشعه های مضر خورشیدمحافظت می کند  کرم پودر سی استار بلافاصله باعث کشش پوست شده و رنگی یکنواخت و زیبایی رو به پوست شما می دهد. دارا بودن کلاژن ، ویتامین B و ویتامین A کرم پودر سی استار را برای ..

عدم موجودی
نمایش سریع

تونر ک آر (KEARR) کنترل کننده چربی پوست مناسب برای پوست های چرب و مستعد آکنه حجم 200 میلی لیتر

0تومان

کارایی:پاک کننده عمقی پوست بدون نیاز به آب، جلوگیری از خشکی پوست پس از پاکسازی، افزایش رطوبت پوست، بازگرداندن درخشندگی و شفافیت طبیعی پوست و کمک به درمان آکنه و جوش صورت، مناسب برای انواع پوست ها خصوصا پوست های خشک و حساس تونیک به محلولهایی گفته می شود که حالت کششی ماهیچه را به طور متعادل نگه دارد. اگر پوست حالت کششی خود را از دست بدهد دچار شل..

عدم موجودی
نمایش سریع

روغن آرگان (Argan OLE) خالص و صددرصد طبیعی حجم 15 میلی لیتر

0تومان

سلامت پوست برطرف شدن چروک های ریز افزایش کلاژن سازی کشیدگی و شفافیت پوست خواص ضد میکروبی ترمیم پوست ازبین برنده ی عوارض ناشی ازاستفاده ی لوازم آرایشی محرک رشدمو..

2 تا 3 روز دیگر
نمایش سریع

روغن آرگان (Argan OLE) خالص و صددرصد طبیعی حجم 5 میلی لیتر

0تومان

سلامت پوست بهبود ضایعات پوستی شادابی مو استحکام ناخن توضیحات :درخت آرگان در مراکش و نقاط معدود دیگری در شمال آفریقا یافت می شود و در سال های اخیر با کشف خواص بی شمار آن ، اهمیت ویژه ای یافته است تا جایی که به روغنی که از دانه های این درخت گرفته می شود اکسیر طلایی لقب داده اند . این روغن به دلیل محدودیت تولید و تقاضای فراوانی که برایش وج..

نمایش سریع

روغن آرگان (Argan OLE) خالص و صددرصد طبیعی حجم 50 میلی لیتر مخصوص کادویی

320,000تومان

سلامت پوست بهبود ضایعات پوستی شادابی مو استحکام ناخن پک مخصوص کادویی روغن آرگان شامل صابون و روغن آرگان  توضیحات :درخت آرگان در مراکش و نقاط معدود دیگری در شمال آفریقا یافت می شود و در سال های اخیر با کشف خواص بی شمار آن ، اهمیت ویژه ای یافته است تا جایی که به روغنی که از دانه های این درخت گرفته می شود اکسیر طلایی لقب داده اند . ا..

2 تا 3 روز دیگر
نمایش سریع

روغن آرگان (Argan OLE) خالص و صددرصد طبیعی حجم 50 میلی لیتر مدل طلایی

320,000تومان

سلامت پوست بهبود ضایعات پوستی شادابی مو استحکام ناخن توضیحات:درخت آرگان در مراکش و نقاط معدود دیگری در شمال آفریقا یافت می شود و در سال های اخیر با کشف خواص بی شمار آن ، اهمیت ویژه ای یافته است تا جایی که به روغنی که از دانه های این درخت گرفته می شود اکسیر طلایی لقب داده اند . این روغن به دلیل محدودیت تولید و تقاضای فراوانی که برایش وجو..

2 تا 3 روز دیگر
نمایش سریع

روغن آرگان (Argan OLE) خالص و صددرصد طبیعی حجم 50 میلی لیتر مدل کلاسیک

0تومان

سلامت پوست بهبود ضایعات پوستی شادابی مو استحکام ناخن توضیحات:درخت آرگان در مراکش و نقاط معدود دیگری در شمال آفریقا یافت می شود و در سال های اخیر با کشف خواص بی شمار آن ، اهمیت ویژه ای یافته است تا جایی که به روغنی که از دانه های این درخت گرفته می شود اکسیر طلایی لقب داده اند . این روغن به دلیل محدودیت تولید و تقاضای فراوانی که برایش وجو..

عدم موجودی
نمایش سریع

روغن آرگان آگرادو (Agrado) خالص و صددرصد طبیعی حجم300 میلی لیتر

0تومان

مرطوب کننده و شاداب کننده پوست بدنقابل استفاده به عنوان روغن ماساژبهبود گردش خونی پوستنرم کننده و ترمیم کننده پوست بدنضد ترک بدنقابل استفاده برای حمام آفتابقابل استفاده روی شکم در دوران بارداریکاهش دهنده تحریکات و خارش های پوستیفاقد مواد آلرژی زاحاوی روغن آرگانپوست بدن در اثر شستشوی مداوم و نور خورشید رطوبت خودش را از دست می دهد و خشک می گردد لذا..

عدم موجودی
نمایش سریع

رژ لب سی استار (Sea Star) جامد

0تومان

رژ لــب جامــد ســی اســتار  . مــات، ســبک و فاقــد مــواد نگهدارنــده  .بــا مانــدگاری بــاال در طــول روز، زیبایــی شــما را تضمیــن میکنــد .سرشــار از ویتامینهــای E و A  .درترمیــم چیــن و چــروک بســیار مفیــد هســتند .مانــع پیــری و خشــکی لــب شــما میشــوند ...

عدم موجودی
نمایش سریع

رژ لب سی استار (Sea Star) مدادی

0تومان

رژ لــب مــدادی ســی اســتار ترکیبــی غنــی شــده بــا ویتامیــن E و کلاژن همــراه بــا عصـاره جینسـینگ میباشـد کـه خاصیـت آنتـی اکسـیدان ایـن ترکیـب، باعـث تقویـت پوســت لــب و از بیــن رفتــن چروکهــای آن میشــود ایـن محصـول بـا 13 رنگ مـات و مانـدگاری بــاال، زیبایــی دوچندانــی بــه لبهــای شــما میدهــد ..

عدم موجودی
نمایش سریع

لاک لب سی استار (Sea Star) مایع 24 ساعته

0تومان

محصولــی ممتــاز و شــفاف بــا پوشــش طولانی مــدت از چیـن و چـروک روی لب هــا جلوگیــری می کنــد حاوی مــواد گیاهــی و عصــاره ی طبیعــی چــای ســبز توضیحات:لاک لــب ســی اســتار محصولــی ممتــاز و شــفاف بــا پوشــش طولانی مــدت اســت ایــن لاک لــب، دارای ویتامین هــای E و A میباشــد کــه لبهـا را مرطـوب نگـه داشـته و از چیـن و چـروک ..

موجود در انبار
نمایش سریع

مداد ابرو سی استار (Sea Star) جامد

19,200تومان

مــداد ابــرو سی اســتار بــا مــوم عســل و ویتامیــن E غنــی شــده ایــن مــداد ابروهــا را بــه حالــت طبیعــی پرپشــت تر مینمایــد و بــا بــرس همــراه آن میتوانیــد در حیــن مرتــب کــردن ابروهــا رنــگ مــداد را بمالیــم و طبیعیتــر جلــوه دهیــد..

عدم موجودی
نمایش سریع

مداد چشم سی استار (Sea Star) کاربن بلک

14,800تومان

ضــد حساســیت دارای ویتامیــن E  100درصد ضــد آب اســت  در برابــر اشــک چشــم و تعریــق پوســت، مانــدگاری بالایی دارد توضیحات:مــداد چشــم )کاربــن بلــک( ســی اســتار از مــواد بســیار نــرم تشــکیل شــده کــه بــرای کشــیدن خــط چشــم، بســیار مناســب اســت ایـن محصـول بـا توجـه بـه بـالا بـودن رنـگ سـیاهی آن، بـه چشـمان شـما ..

عدم موجودی
نمایش سریع

پن کیک سی استار (Sea Star)

35,000تومان

ایجــاد پوســتی بــا درخشـش و زیبایـی طبیعـی بــا مانــدگاری بالا در طــول روز  غنــی شــده بــا ویتامیــن E و کولاژن توضیحات:پنکیــک ســی اســتار بــرای ایجــاد پوســتی بــا درخشـش و زیبایـی طبیعـی بـرای شـما عرضـه شـده اسـت. ایــن محصــول، پوششــی اســتثنایی در ســطح پوســت ایجــاد کــرده و بــا مانــدگاری بالا در طــول روز، کامــا ن..

عدم موجودی
نمایش سریع

کرم گریم سی استار (Sea Star) موس

0تومان

کــرم گریــم ســی اســتارحاوی ویتامیــنE ،کلاژن و SPF8 بــوده و بــا مانــدگاری بــالا از پوســت شــما محافظــت میکنــد ایــن محصــول بــا بافتــی نــرم و لطیــف، بـرای انـواع پوسـت مناسـب بـوده و نواقـص پوســت را رفــع مینمایــد پوشــش بینظیــر، آب رســانی بــه پوســت، احیــا کــردن پوســت، مانــدگاری بــدون مسـدود کـردن منافـذ پوسـتی و یـک ر..

نمایش 1 تا 16 از 16 (1 صفحه)