کیت رنگ مو

عدم موجودی
نمایش سریع

دکوکرم ویتامول (Vitamol) حجم 100 میلی لیتر

0تومان

بیرنگ کننده قوی   بدون ایجاد خشکی و شکنندگی حاوی روغنهای گیاهی جهت مراقبت از مو و پوست سر فرمولاسیون جدید و بسته بندی منحصر به فرد با ترکیبات اولیه مرغوب و استاندارد..

عدم موجودی
نمایش سریع

رنگ مو ویتامول (Vitamol) سری برنز حجم 120 میلی لیتر

0تومان

رنگ موی ویتامول دارای رنگ دانه های سری Aرنگ موی ویتامول دارای ترکیب رنگ 1به 1.5رنگ موی ویتامول دارای آمبولانژی بینظیر رنگ موی ویتامول حاوی روغن هسته انگور؛ روغن نارگیل، عصاره آلوئه ورا و سبوس گندم هیدرولیز شده می باشد. توضیحات:برند ویتامول با بهره گیری از تکنولوژی و تخصص روز، رنگ موهایی را توسعه داده است که در نتیجه مصرف آن:-  موها درخشان تر و..

عدم موجودی
نمایش سریع

رنگ مو ویتامول (Vitamol) سری بژ حجم 120 میلی لیتر

0تومان

رنگ موی ویتامول دارای رنگ دانه های سری Aرنگ موی ویتامول دارای ترکیب رنگ 1به 1.5رنگ موی ویتامول دارای آمبولانژی بینظیررنگ موی ویتامول حاوی روغن هسته انگور؛ روغن نارگیل، عصاره آلوئه ورا و سبوس گندم هیدرولیز شده می باشد.توضیحات:برند ویتامول با بهره گیری از تکنولوژی و تخصص روز، رنگ موهایی را توسعه داده است که در نتیجه مصرف آن:-  موها درخشان تر و ب..

عدم موجودی
نمایش سریع

رنگ مو ویتامول (Vitamol) سری حرفه ای حجم 120 میلی لیتر

0تومان

رنگ موی ویتامول دارای رنگ دانه های سری  Aرنگ موی ویتامول دارای ترکیب رنگ 1به  1.5رنگ موی ویتامول دارای آمبولانژی بینظیر رنگ موی ویتامول حاوی روغن هسته انگور؛ روغن نارگیل، عصاره آلوئه ورا و سبوس گندم هیدرولیز شده می باشد. توضیحات:برند ویتامول با بهره گیری از تکنولوژی و تخصص روز، رنگ موهایی را توسعه داده است که در نتیجه مصرف آن:-  موها..

عدم موجودی
نمایش سریع

رنگ مو ویتامول (Vitamol) سری خاکستری حجم 120 میلی لیتر

0تومان

رنگ موی ویتامول دارای رنگ دانه های سری Aرنگ موی ویتامول دارای ترکیب رنگ 1به 1.5رنگ موی ویتامول دارای آمبولانژی بینظیررنگ موی ویتامول حاوی روغن هسته انگور؛ روغن نارگیل، عصاره آلوئه ورا و سبوس گندم هیدرولیز شده می باشد.توضیحات:برند ویتامول با بهره گیری از تکنولوژی و تخصص روز، رنگ موهایی را توسعه داده است که در نتیجه مصرف آن: -  موها درخشان تر و ..

عدم موجودی
نمایش سریع

رنگ مو ویتامول (Vitamol) سری دودی حجم 120 میلی لیتر

0تومان

رنگ موی ویتامول دارای رنگ دانه های سری Aرنگ موی ویتامول دارای ترکیب رنگ 1به 1.5رنگ موی ویتامول دارای آمبولانژی بینظیررنگ موی ویتامول حاوی روغن هسته انگور؛ روغن نارگیل، عصاره آلوئه ورا و سبوس گندم هیدرولیز شده می باشد.توضیحات:برند ویتامول با بهره گیری از تکنولوژی و تخصص روز، رنگ موهایی را توسعه داده است که در نتیجه مصرف آن: -  موها درخشان تر و ..

عدم موجودی
نمایش سریع

رنگ مو ویتامول (Vitamol) سری شرابی حجم 120 میلی لیتر

0تومان

رنگ موی ویتامول دارای رنگ دانه های سری Aرنگ موی ویتامول دارای ترکیب رنگ 1به 1.5رنگ موی ویتامول دارای آمبولانژی بینظیررنگ موی ویتامول حاوی روغن هسته انگور؛ روغن نارگیل، عصاره آلوئه ورا و سبوس گندم هیدرولیز شده می باشد.توضیحات:برند ویتامول با بهره گیری از تکنولوژی و تخصص روز، رنگ موهایی را توسعه داده است که در نتیجه مصرف آن: -  موها درخشان تر و ..

عدم موجودی
نمایش سریع

رنگ مو ویتامول (Vitamol) سری طبیعی حجم 120 میلی لیتر

0تومان

رنگ موی ویتامول دارای رنگ دانه های سری Aرنگ موی ویتامول دارای ترکیب رنگ 1به 1.5رنگ موی ویتامول دارای آمبولانژی بینظیررنگ موی ویتامول حاوی روغن هسته انگور؛ روغن نارگیل، عصاره آلوئه ورا و سبوس گندم هیدرولیز شده می باشد.توضیحات:برند ویتامول با بهره گیری از تکنولوژی و تخصص روز، رنگ موهایی را توسعه داده است که در نتیجه مصرف آن:-  موها درخشان تر و ب..

عدم موجودی
نمایش سریع

رنگ مو ویتامول (Vitamol) سری عسلی حجم 120 میلی لیتر

0تومان

رنگ موی ویتامول دارای رنگ دانه های سری Aرنگ موی ویتامول دارای ترکیب رنگ 1به 1.5رنگ موی ویتامول دارای آمبولانژی بینظیررنگ موی ویتامول در اندازه 120Mرنگ موی ویتامول حاوی روغن هسته انگور؛ روغن نارگیل، عصاره آلوئه ورا و سبوس گندم هیدرولیز شده می باشد.توضیحات:برند ویتامول با بهره گیری از تکنولوژی و تخصص روز، رنگ موهایی را توسعه داده است که در نتیجه مصرف..

عدم موجودی
نمایش سریع

رنگ مو ویتامول (Vitamol) سری قرمز حجم 120 میلی لیتر

0تومان

رنگ موی ویتامول دارای رنگ دانه های سری Aرنگ موی ویتامول دارای ترکیب رنگ 1به 1.5رنگ موی ویتامول دارای آمبولانژی بینظیررنگ موی ویتامول حاوی روغن هسته انگور؛ روغن نارگیل، عصاره آلوئه ورا و سبوس گندم هیدرولیز شده می باشد.توضیحات:برند ویتامول با بهره گیری از تکنولوژی و تخصص روز، رنگ موهایی را توسعه داده است که در نتیجه مصرف آن: -  موها درخشان تر و ..

عدم موجودی
نمایش سریع

رنگ مو ویتامول (Vitamol) سری ماهاگونی حجم 120 میلی لیتر

0تومان

رنگ موی ویتامول دارای رنگ دانه های سری Aرنگ موی ویتامول دارای ترکیب رنگ 1به 1.5رنگ موی ویتامول دارای آمبولانژی بینظیررنگ موی ویتامول حاوی روغن هسته انگور؛ روغن نارگیل، عصاره آلوئه ورا و سبوس گندم هیدرولیز شده می باشد.توضیحات:برند ویتامول با بهره گیری از تکنولوژی و تخصص روز، رنگ موهایی را توسعه داده است که در نتیجه مصرف آن: -  موها درخشان تر و ..

عدم موجودی
نمایش سریع

رنگ مو ویتامول (Vitamol) سری مسی حجم 120 میلی لیتر

0تومان

رنگ موی ویتامول دارای رنگ دانه های سری Aرنگ موی ویتامول دارای ترکیب رنگ 1به 1.5رنگ موی ویتامول دارای آمبولانژی بینظیررنگ موی ویتامول حاوی روغن هسته انگور؛ روغن نارگیل، عصاره آلوئه ورا و سبوس گندم هیدرولیز شده می باشد.توضیحات:برند ویتامول با بهره گیری از تکنولوژی و تخصص روز، رنگ موهایی را توسعه داده است که در نتیجه مصرف آن: -  موها درخشان تر و ..

عدم موجودی
نمایش سریع

رنگ مو ویتامول (Vitamol) سری نسکافه ای حجم 120 میلی لیتر

0تومان

رنگ موی ویتامول دارای رنگ دانه های سری Aرنگ موی ویتامول دارای ترکیب رنگ 1به 1.5رنگ موی ویتامول دارای آمبولانژی بینظیررنگ موی ویتامول حاوی روغن هسته انگور؛ روغن نارگیل، عصاره آلوئه ورا و سبوس گندم هیدرولیز شده می باشد.توضیحات:برند ویتامول با بهره گیری از تکنولوژی و تخصص روز، رنگ موهایی را توسعه داده است که در نتیجه مصرف آن: -  موها درخشان تر و ..

عدم موجودی
نمایش سریع

رنگ مو ویتامول (Vitamol) سری هایلایت حجم 120 میلی لیتر

0تومان

رنگ موی ویتامول دارای رنگ دانه های سری Aرنگ موی ویتامول دارای ترکیب رنگ 1به 1.5رنگ موی ویتامول دارای آمبولانژی بینظیررنگ موی ویتامول حاوی روغن هسته انگور؛ روغن نارگیل، عصاره آلوئه ورا و سبوس گندم هیدرولیز شده می باشد.توضیحات:برند ویتامول با بهره گیری از تکنولوژی و تخصص روز، رنگ موهایی را توسعه داده است که در نتیجه مصرف آن: -  موها درخشان تر و ..

عدم موجودی
نمایش سریع

رنگ مو ویتامول (Vitamol) سری واریاسیون حجم 120 میلی لیتر

0تومان

رنگ موی ویتامول دارای رنگ دانه های سری Aرنگ موی ویتامول دارای ترکیب رنگ 1به 1.5رنگ موی ویتامول دارای آمبولانژی بینظیررنگ موی ویتامول حاوی روغن هسته انگور؛ روغن نارگیل، عصاره آلوئه ورا و سبوس گندم هیدرولیز شده می باشد.توضیحات:برند ویتامول با بهره گیری از تکنولوژی و تخصص روز، رنگ موهایی را توسعه داده است که در نتیجه مصرف آن:  -  موها درخشان..

عدم موجودی
نمایش سریع

رنگ مو ویتامول (Vitamol) سری کاکائویی حجم 120 میلی لیتر

0تومان

رنگ موی ویتامول دارای رنگ دانه های سری Aرنگ موی ویتامول دارای ترکیب رنگ 1به 1.5رنگ موی ویتامول دارای آمبولانژی بینظیررنگ موی ویتامول حاوی روغن هسته انگور؛ روغن نارگیل، عصاره آلوئه ورا و سبوس گندم هیدرولیز شده می باشد.توضیحات:برند ویتامول با بهره گیری از تکنولوژی و تخصص روز، رنگ موهایی را توسعه داده است که در نتیجه مصرف آن: -  موها درخشان تر و ..

عدم موجودی
نمایش سریع

ریموور رنگ موی ویتامول (Vitamol) حجم 150 میلی لیتر

0تومان

بیرنگ کننده قوی   بدون ایجاد خشکی و شکنندگی حاوی روغنهای گیاهی جهت مراقبت از مو و پوست سر فرمولاسیون جدید و بسته بندی منحصر به فرد با ترکیبات اولیه مرغوب و استاندارد..

نمایش 1 تا 17 از 17 (1 صفحه)